• +420 352 629 760
  • zs2kraslice@zs2kraslice.cz
  • Dukelská 1122, Kraslice
  • Whistleblowing

    V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

    Zde naleznete:

    Archív