• +420 352 629 760
 • zs2kraslice@zs2kraslice.cz
 • Dukelská 1122, Kraslice
 • Projekty

  Účast v projektu

  Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, Kraslice, p. o. je realizátorem či účastníkem projektů:

  Ředitel Naživo

  Přístavba venkovní učebny

  Pohádky pro lepší začátky

  Šablony OP JAK

  DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
  Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

  Šablony III Dukelka

  REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021386
  je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí/žáků.

  Šablony II.

  REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013089
  je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, , podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

  Archív