• +420 352 629 760
 • zs2kraslice@zs2kraslice.cz
 • Dukelská 1122, Kraslice
 • Školní akce

  Sportovní den 2. stupně

  DEN DĚTÍ 2024 Krásný den plný zábavy, smíchu a sportování… Přítomné děti, které nezaskočil déšť ani páteční odpoledne, si jisto jistě čas strávený „ve škole“ náramně užily. Místo učení je dnes ale čekal slackline, lukostřelba, střelba ze vzduchovky, stolní tenis, fotbal, badminton, sranda hry a třeba také malování na kameny. Děkujeme paní učitelce Čermákové za […]

  Plavecký výcvik 3. a 4. ročníků ve Svojšíně

  Žáci třetích a čtvrtých tříd se zúčastnili školy v přírodě zaměřené na výuku plavání v dětském táboře ve Svojšíně. Hlavní náplní bylo nejen plavání v bazénu, ale i „suchý“ výcvik. Další aktivity byly zaměřené na environmentální výchovu, ochranu přírody, využití neživé přírody, třídění odpadu, přírodninu, surovinu a výrobek, dále na pozorování živočichů, potravní řetězce a pokusy. Děti byly […]

  VZMR-šatní skříňky

  VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve výběrovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby s názvem „Dodávka souboru vybavení školní šatny“ Výzva Příloha 1 – krycí list Příloha 2 – čestné prohlášení

  Projektový týden 2024

  Naše škola se minulý týden proměnila v kreativní laboratoř, kde se žáci druhého stupně ponořili do světa projektů. Od 20. do 24. května se konal již třetí ročník Projektového týdne, který přinesl spoustu nových zážitků a poznání. Týmový duch ve vzdělávání Žáci byli rozděleni do sedmnácti týmů s cílem podpořit spolupráci mezi různými ročníky. Každý […]

  Meteorologická stanice

  Vážení rodiče a příznivci školy, v tomto roce budeme realizovat dotační projekt na výstavbu venkovní učebny. Tato učebna je zaměřena na environmentální výchovu. Součástí tohoto projektu je i instalace profesionální meteorologické stanice. Tato stanice již byla nainstalována a její data jsou veřejně přístupná a my vám je nabízíme na našich stránkách v odkazu na liště […]

  Archív