• +420 352 629 760
 • zs2kraslice@zs2kraslice.cz
 • Dukelská 1122, Kraslice
 • Školní akce

  Zápis do 1. tříd

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, zápis do 1. tříd proběhne prezenčně ve čtvrtek 6.4. 2023 od 12:00 – 17:00 v hlavní budově školy. Zapsány mohou být děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 (děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.8.2023) a děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky. Od 1. 4–6. 4. do 12:00 bude spuštěna elektronická forma zápisu, která nám umožní snížit administrativu při samotném zápisu a tím i zbytečné prostoje (odkaz je na úvodní straně). Podrobnosti k elektronické registraci naleznete zde. Co všechno by mělo vaše dítě zvládat při nástupu do 1. třídy, naleznete v tomto dokumentu z ministerstva školství. Při jeho čtení nepanikařte :-), vše se dozvíte.

  Desatero pro rodiče
  Pro školní rok 2023/2024 můžeme přijmout 50 prvňáčků.

  Při případném překročení počtu zájemců bude škola postupovat podle těchto kritérií:

  1.děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Kraslice, kteří jsou již zapsáni z minulého školního roku, mají tzv. dodatečný odklad,
  2.děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Kraslice, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku), nebo jsou rodiče zaměstnanci školy, i když nemají trvalé bydliště v příslušném školském obvodu,
  3.děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Kraslice,
  4.děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku),
  5.děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod, mající trvalé bydliště na Bublavě nebo na Stříbrné
  6.děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod, mající trvalé bydliště v Kraslicích
  7.děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo Kraslice

  Stanovení pořadí:
  Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.
  O přijetí či nepřijetí nerozhoduje čas podání přihlášky či čas příchodu na zápis ale výše zmíněná kritéria. V den zápisu bude „Rozhodnutí o přijetí“ vystaveno pouze dětem u kterých bude jisté, že budou přijati dle nastavených kritérií.

  Školský obvod Základní školy Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace: ulice ČSA, Družstevní, Dukelská, Hřbitovní, Husova, Komenského, Komenského, Palackého, Pod Nemocnicí, Rybná, Říční, Sadová, Tovární, Třebízského, Tylova, U Elektrárny, U Nemocnice, U Plynárny, U Svatavy,  Na Samotě, Zadní, Dolní, Dvořákova, Jiráskova,  Malá ulička, Nová cesta, Přilehlá, Smolná, Soukenická, Polní,  U Potoka, nám. T. G. Masaryka, ul. 5 května, Skalní, Mánesova, Příčná, Máchova, Luční, Alšova, Sněžná cesta, Svatopluka Čecha, Západní, část Sklená

  Štítky

  Zanechte nám komentář