• +420 352 629 760
 • zs2kraslice@zs2kraslice.cz
 • Dukelská 1122, Kraslice
 • Školní akce

  Instrukce k zápisu do 1. tříd

  Prezenční část zápisu proběhne ve čtvrtek 6.4.2023 ve 12:00 – 17:00 v hlavní budově školy

  1.Již od 1. 4. do 6. 4. 2023 (do 12:00) prostřednictvím tohoto odkazu vstoupíte do elektronické přihlášky k zápisu. Zde vyplníte všechny potřebné informace a odešlete.
  2.Po odeslání Vám bude doručen potvrzující email.
  3.V příloze emailu bude předvyplněná přihláška „Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku“. V případě, že byl Vašemu dítěti doporučen odklad (např. v MŠ) je zde „Žádost o odklad povinné školní docházky“. Žádosti, pokud možno, dovyplňte, vytiskněte a přineste s sebou.
  4. 6. 4. 2023 se dostavíte k zápisu a nahlásíte jméno svého dítěte a s předvyplněnou registrací vše půjde rychle.  S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Jestliže nemáte registraci provedenou, nezoufejte. O vše se postaráme, jen to potrvá trochu déle.

  Odklad

  Pokud žádáte pro své dítě odklad, dostavte se v den zápisu do školy, kde podáte „Žádost o odklad povinné školní docházky“, viz bod 3. K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Škola zahájí správní řízení o povolení odkladu. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

  Štítky

  Zanechte nám komentář