Vážení rodiče,

škola míní a covidová situace mění. Jak jistě víte, PES pro školství byl překlopen do 5. stupně, proto Vás musíme informovat o změně v nastavení výuky. Od 4. 1. 2021 bude umožněna prezenční výuka pouze žákům 1. a 2. ročníků, žáci ostatních ročníků budou vzděláváni distančně. Zatím je platnost 5. stupně nastavena do 10.1.2021.

Velice Vás prosíme, abyste se svými dětmi sledovali informace v rozvrhu v bakalářích a zejména v MS Teams. Vzhledem k tomu, že jsme byli připraveni k avizované prezenční výuce s rotační výukou 6.-8. ročníků, může trvat několik dní, než jednotliví učitelé rozvrhnou online lekce a zadání úloh pro samostatnou práci.

Žáci 3.-9. ročníků, kteří se budou vzdělávat doma, mají nárok na dotovaný oběd. Obědy však budou automaticky odhlášeny, a pokud budete mít o oběd zájem, je nutné jej přihlásit a vyzvednout do jídlonosičů v době 10.45 – 11.30. Pro žáky 1. a 2. ročníků vše pokračuje jako dosud.

Omlouváme se za nepříliš optimistické zprávy do nového roku.


Charakteristika školy

Jsme úplnou základní školou, která je koncipována pro všeobecné vzdělání. Vyučujeme podle vzdělávacího programu Základní škola i podle vlastního ŠVP. Areál školy se nachází v centru našeho města, při hlavní silnici spojující Sokolov a Klingenthal (SRN). Školu tvoří historická budova z roku 1906, dva moderní pavilony (v jednom jsou učebny, kabinety, knihovna žákovská i učitelská a šatny; ve druhém je školní jídelna s kuchyní, v přízemí najdeme cvičnou žákovskou kuchyň), dále budova bývalého hostince PLZEŇKA (3 učebny, kabinety, sklady). Škola využívá secesní vilu (2 učebny, oddělení školní družiny), která se nachází asi 200 metrů od areálu školy. Při výuce se využívají i přilehlé přírodní terény, což ovlivňuje profilaci školy, která směřuje k poznávání přírody, její ochraně. Okolí školy využíváme ke sportům, pobytu v přírodě, odborně zaměřeným vycházkám. Takto získané dovednosti a znalosti mohou žáci ve škole se svými vyučujícími následně zpracovávat i s pomocí současných informačních technologií.

 

 

EU peníze školám: „Moderněji a nověji“

 ZŠ Kraslice byla zapojena do realizace projektu EU peníze školám, který vyhlásilo MŠMT v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Přidělené prostředky byly použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, především v oblasti informačně komunikačních technologií, čtenářské a informační gramotnosti, přírodních věd. V průběhu tří let byla z tohoto projektu inovována IT, modernizována počítačová učebna, zakoupeny interaktivní tabule. Vyučující vytvořili 1008 digitálních materiálů pro výuku. Tvorba a následné používání nových metodických materiálů vede ke zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie, zvyšují názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, směřují ke zvýšení motivace žáků o výuku.

 Součástí projektu je rovněž další profesní růst pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání např. v oblastech informační gramotnosti, čtenářské dovednosti a přírodovědných předmětech.

 Projekt umožňuje získat evropské dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK – 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách).

 Projekt byl realizován od dubna  2011 do září 2013.

 Vytvořené výukové materiály jsou pro případné zájemce umístěny k nahlédnutí či vyzvednutí na naší škole.

Digitální učební materiály (DUM) šablony 3/2 sdílí pedagogové na potrálu pro učitele http://www.sborovna.cz

 

28.12.2020

Od 4.1.2021 přechází PES pro školství do 5. stupně.29.9.2020

 Volná místa26.8.2020

 Informace k opatřením vzhledem ke covid-19 zde