27. 4. 2020 byl ukončen zápis dětí do 1. ročníků. Ceníme se důvěry rodičů, kteří se rozhodli zapsat své děti do naší školy. Je to pro nás závazek.

Ve čtvrtek 30. 4. jsme rozeslali rodičům budoucích prvňáčků dopisy s rozhodnutím o přijetí a dvěma formuláři, které je nutno vyplnit a zaslat zpět. Také jsme rozeslali dopis s instrukcemi rodičům, kteří žádají pro své dítě odklad.

 Ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 15,30 hodin se koná ve školní jídelně Základní školy Kraslice, Dukelská ul., schůzka s rodiči dětí, které půjdou v září 2020 do první třídy.

Na schůzce se rodiče dozví základní informace spojené s nástupem dětí do školy.

    

 Vítejte na stránkách Základní školy Kraslice, Dukelská 1122.

Charakteristika školy

Jsme úplnou základní školou, která je koncipována pro všeobecné vzdělání. Vyučujeme podle vzdělávacího programu Základní škola i podle vlastního ŠVP. Areál školy se nachází v centru našeho města, při hlavní silnici spojující Sokolov a Klingenthal (SRN). Školu tvoří historická budova z roku 1906, dva moderní pavilony (v jednom jsou učebny, kabinety, knihovna žákovská i učitelská a šatny; ve druhém je školní jídelna s kuchyní, v přízemí najdeme cvičnou žákovskou kuchyň), dále budova bývalého hostince PLZEŇKA (3 učebny, kabinety, sklady). Škola využívá secesní vilu (2 učebny, oddělení školní družiny), která se nachází asi 200 metrů od areálu školy. Při výuce se využívají i přilehlé přírodní terény, což ovlivňuje profilaci školy, která směřuje k poznávání přírody, její ochraně. Okolí školy využíváme ke sportům, pobytu v přírodě, odborně zaměřeným vycházkám. Takto získané dovednosti a znalosti mohou žáci ve škole se svými vyučujícími následně zpracovávat i s pomocí současných informačních technologií.

 

 

EU peníze školám: „Moderněji a nověji“

 ZŠ Kraslice byla zapojena do realizace projektu EU peníze školám, který vyhlásilo MŠMT v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Přidělené prostředky byly použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, především v oblasti informačně komunikačních technologií, čtenářské a informační gramotnosti, přírodních věd. V průběhu tří let byla z tohoto projektu inovována IT, modernizována počítačová učebna, zakoupeny interaktivní tabule. Vyučující vytvořili 1008 digitálních materiálů pro výuku. Tvorba a následné používání nových metodických materiálů vede ke zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie, zvyšují názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, směřují ke zvýšení motivace žáků o výuku.

 Součástí projektu je rovněž další profesní růst pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání např. v oblastech informační gramotnosti, čtenářské dovednosti a přírodovědných předmětech.

 Projekt umožňuje získat evropské dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK – 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách).

 Projekt byl realizován od dubna  2011 do září 2013.

 Vytvořené výukové materiály jsou pro případné zájemce umístěny k nahlédnutí či vyzvednutí na naší škole.

Digitální učební materiály (DUM) šablony 3/2 sdílí pedagogové na potrálu pro učitele http://www.sborovna.cz

 

3.6.2020

 Ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 15,30 hodin se koná ve školní jídelně Základní školy Kraslice, Dukelská ul., schůzka s rodiči dětí, které půjdou v září 2020 do první třídy.

Na schůzce se rodiče dozví základní informace spojené s nástupem dětí do školy. Mgr. Josef Vlček.31.3.2020

 Informace pro rodiče, kteří v souvislosti s danou situací pobírají dávku na ošetřovné.

S blížící se uzávěrkou měsíce (jako i každého dalšího) je potřeba vyplnit tento tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ (dostupný i v elektronické verzi) a odevzdat svému zaměstnavateli.

V kolonce do bude uvedeno do „odvolání“. 23.3.2020

 Vážení rodiče, situace ve které se teď nacházíme, je pro nás i pro Vás nová a neočekávaná. Prosíme  Vás, sledujte  zprávy na Bakalářích. Prostřednictvím tohoto systému Vás budeme informovat o případných novinkách a zejména o domácí přípravě. Domácí příprava, kterou Vám zasílají učitelé je spíše návodem, jak s dětmi pracovat v domácím prostředí. V žádném případě se nejedná o plnohodnotnou náhradu výuky. Zajištění domácí přípravy není vůbec lehká věc, zvlášť pokud máte doma více školáků. Nepropadejte tedy panice pokud se Vám nepodaří plnit všechna zadání.

Vedení školy

 18.3.2020

 Dobrý den,

zveme k účasti ve výtvarné soutěži, která se  bude konat  u příležitosti oslav 650 let od založení města Kraslice. Soutěž nese název  “Město Kraslice očima dětí“.  Zamysleme se nad tím, co pro nás naše město znamená, co je v něm krásné, čím je výjimečné a proč se nám v něm líbí.

Bližší informace se dočtete pravidlech soutěže .

Mgr. Barbora Brunnerová4.10.2019

 

Rozpis termínů prázdnin je zdeJ24.6.2019

 Volná místa