ZDE NALEZNETE  ROZVRHY VŠECH TŘÍD A VYUČUJÍCÍCH

        

Prezenční část zápisu proběhne ve čtvrtek 6. 4. 2023 od 12:00 – 17:00 hod. v hlavní budově školy.

Již od 1. 4. do 6. 4. 2023 (do 12:00) prostřednictvím tohoto tlačítka vstoupíte do elektronické přihlášky k zápisu.

                   

Více informací naleznete zde: Zápis 2023

 

 

Máte problém a potřebujete ho řešit? Klikněte 

 

Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, Kraslice, příspěvková organizace je realizátorem projektů:

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

Šablony II.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013089

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, , podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

 Šablony III Dukelka

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021386

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí/žáků. 

 

 
 

          

 

9.11.2021

 Volná místa