Zápis 2020 v Základní škole Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace.

Vzhledem k současné situaci proběhne zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 v termínu od 1.4. do 26.4. 2020 elektronicky. Zápis se týká dětí, které dovrší šesti let věku nejpozději 31. 8. 2020. Ve výjimečných případech, kdy nemáte možnost vyplnit  tento formulář online, zastavte se ve škole v pracovní dny mezi 9:00 - 12:00, popřípadě se domluvte telefonicky na jiném čase a my Vám pomůžeme.

 Online zápis - přihláška

Rodiče dětí po jednoletém odkladu vyplní tento formulář také a zaškrtnout políčko: "Dítěti byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky".

V případě, že žádáte pro své dítě odklad o jeden rok, zaškrtněte možnost: "Budeme pro dítě žádat odklad". Dále jste povinni  doložit do konce měsíce května 2020 doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§37 odst1 zákona 561/2004, Školský zákon). Dokumenty, spolu se žádostí o odklad, zašlete poštou na adresu školy.

 

  

Vítejte na stránkách Základní školy Kraslice, Dukelská 1122.

Charakteristika školy

Jsme úplnou základní školou, která je koncipována pro všeobecné vzdělání. Vyučujeme podle vzdělávacího programu Základní škola i podle vlastního ŠVP. Areál školy se nachází v centru našeho města, při hlavní silnici spojující Sokolov a Klingenthal (SRN). Školu tvoří historická budova z roku 1906, dva moderní pavilony (v jednom jsou učebny, kabinety, knihovna žákovská i učitelská a šatny; ve druhém je školní jídelna s kuchyní, v přízemí najdeme cvičnou žákovskou kuchyň), dále budova bývalého hostince PLZEŇKA (3 učebny, kabinety, sklady). Škola využívá secesní vilu (2 učebny, oddělení školní družiny), která se nachází asi 200 metrů od areálu školy. Při výuce se využívají i přilehlé přírodní terény, což ovlivňuje profilaci školy, která směřuje k poznávání přírody, její ochraně. Okolí školy využíváme ke sportům, pobytu v přírodě, odborně zaměřeným vycházkám. Takto získané dovednosti a znalosti mohou žáci ve škole se svými vyučujícími následně zpracovávat i s pomocí současných informačních technologií.

 

 

EU peníze školám: „Moderněji a nověji“

 ZŠ Kraslice byla zapojena do realizace projektu EU peníze školám, který vyhlásilo MŠMT v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Přidělené prostředky byly použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, především v oblasti informačně komunikačních technologií, čtenářské a informační gramotnosti, přírodních věd. V průběhu tří let byla z tohoto projektu inovována IT, modernizována počítačová učebna, zakoupeny interaktivní tabule. Vyučující vytvořili 1008 digitálních materiálů pro výuku. Tvorba a následné používání nových metodických materiálů vede ke zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie, zvyšují názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, směřují ke zvýšení motivace žáků o výuku.

 Součástí projektu je rovněž další profesní růst pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání např. v oblastech informační gramotnosti, čtenářské dovednosti a přírodovědných předmětech.

 Projekt umožňuje získat evropské dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK – 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách).

 Projekt byl realizován od dubna  2011 do září 2013.

 Vytvořené výukové materiály jsou pro případné zájemce umístěny k nahlédnutí či vyzvednutí na naší škole.

Digitální učební materiály (DUM) šablony 3/2 sdílí pedagogové na potrálu pro učitele http://www.sborovna.cz

 

23.3.2020

 Vážení rodiče, situace ve které se teď nacházíme, je pro nás i pro Vás nová a neočekávaná. Prosíme  Vás, sledujte  zprávy na Bakalářích. Prostřednictvím tohoto systému Vás budeme informovat o případných novinkách a zejména o domácí přípravě. Domácí příprava, kterou Vám zasílají učitelé je spíše návodem, jak s dětmi pracovat v domácím prostředí. V žádném případě se nejedná o plnohodnotnou náhradu výuky. Zajištění domácí přípravy není vůbec lehká věc, zvlášť pokud máte doma více školáků. Nepropadejte tedy panice pokud se Vám nepodaří plnit všechna zadání.

Vedení školy

 18.3.2020

 OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podrobnosti k termínu a způsobu zápisu v naší škole budou v nejbližší době umístěny na těchto stránkách.18.3.2020

 Dobrý den,

zveme k účasti ve výtvarné soutěži, která se  bude konat  u příležitosti oslav 650 let od založení města Kraslice. Soutěž nese název  “Město Kraslice očima dětí“.  Zamysleme se nad tím, co pro nás naše město znamená, co je v něm krásné, čím je výjimečné a proč se nám v něm líbí.

Bližší informace se dočtete pravidlech soutěže .

Mgr. Barbora Brunnerová4.10.2019

 

Rozpis termínů prázdnin je zdeJ24.6.2019

 Volná místa