Třída 8.B

Třídní učitelka:

Mgr. Magdalena Žaludová