Třída 7.B

Třídní učitelka:

Mgr. Magdalena Žaludová