Třída 2.B

Třídní učitelka:

Mgr. Šárka Kuzebauchová