Objednání stravy:  www.strava.cz

Komentáře a připomínky:  jidelna@zs2kraslice.cz

Přihlášky a řád školní jídelny od 1. 5. 2020

 

Informace pro strávníky

Přihlásit a odhlásit oběd je možné do 15.00 hod. předchozího dne. 

Čas určený pro vydávání obědů cizím strávníkům  je pevně určen na  10.45 -11.30, v jiném čase nebude umožněn vstup do budovy školy ani do jídelny.

CENY STRAVNÉHO:

            Od 1. 5. 2020  bude z důvodu zvyšování nákladů na potraviny   zvýšena cena obědů.

Prosíme všechny strávníky, kteří platí bezhotovostním příkazem, o zvýšení trvalého příkazu na dostatečnou částku.

 

 Děkujeme za pochopení.

  

Děti  7 – 10 let

27,- Kč

Děti 11 – 14 let

28,- Kč

15let a více

28,- Kč

Cizí strávníci

73,- Kč

  
 

 Seznam alergenů