Jídelní lístek

  • Žádný jídelní lístek není nahrán

 Objednání stravy:  www.strava.cz

Komentáře a připomínky: michaela.rau@zs2kraslice.cz

Řád školní jídelny + přihláška od 01.06 2022

 

Informace pro strávníky

Přihlásit a odhlásit oběd je možné do 15.00 hod. předchozího dne. 

Čas určený pro vydávání obědů cizím strávníkům  je pevně určen na  10.45 -11.30, v jiném čase nebude umožněn vstup do budovy školy ani do jídelny.

CENY STRAVNÉHO:

          Prosíme všechny strávníky, kteří platí bezhotovostním příkazem, o zvýšení trvalého příkazu na dostatečnou částku.

 Děkujeme za pochopení.

  

Děti  7 – 10 let

31,- Kč

Děti 11 – 14 let

33,- Kč

15let a více

33,- Kč

Cizí strávníci

79,- Kč

  
 

 Seznam alergenů