Pravidla placení stravného.

 Objednání stravy:  www.strava.cz

Přihlášky a řád školní jídelny od 1. 10. 2019

 Komentáře a připomínky:  jidelna@zs2kraslice.

  

 Informace pro strávníky - ceny stravného.

 

           Od 1. 10. 2019  bude z důvodu zvyšování nákladů na potraviny a energie zvýšena cena obědů. 

Prosíme všechny strávníky, kteří platí bezhotovostním příkazem, o zvýšení trvalého příkazu na dostatečnou částku.

 Děkujeme za pochopení.

Kategorie

Cena/oběd

Děti  7 – 10 let

26,- Kč

Děti 11 – 14 let

27,- Kč

15let a více

27,- Kč

Cizí strávníci

66,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seznam alergenů