Školní družina

Provozní doba:

ráno: 6:30 až 8:00
odpoledne: 11:40 až 16:30

 Vychovatelky:

Panušková Markéta 1. oddělení
Hronová Jitka 2. oddělení
Michorová Lenka 3. oddělení
Krupková Ivana 4. Oddělení

 Telefon:  773119976

 Akce pořádané družinou

 INFORMCE K PLACENÍ ŠKOLNÉHO V DRUŽINĚ 2021/22

leden- červen 300 Kč
č.ú.: 19-8366000247/0100
VS:  každý má shodný s jeho  variabilním symbolem ze školní jídelny
Poznámka: školné ŠD
 
       Školní družina při Základní škole Kraslice, Dukelská 1122  se nachází nedaleko školy v samostatné vile s velkou zahradou. Pro svou činnost využívá 4 oddělení, zahradu družiny s hřištěm a tělocvičnu školy. Materiální podmínky jsou velmi dobré. V každém oddělení máme mnoho hraček, her, knížek a počítač. Na zahradě děti hrají basketbal a florbal a další hry.
       Hlavním úkolem i cílem ŠD jsou zájmové činnosti, odpočinek a relaxace dětí po vyučování. Zájmové vzdělávání je nabízeno v oblasti výtvarné, pracovní, přírodovědné, sportovní a práce s počítačem.ŠD dále nabízí kroužek výtvarný a čtenářský, pod vedením J.Hronové a kroužek společenských a deskových her, pod vedením M.Panuškové.
       Školné činí od 1.9.2010 50,- Kč měsíčně a je využíváno na nákup nových her, hraček, stavebnic, sportovních potřeb a pomůcek na výtvarnou činnost.  Největší radostí a odměnou pro nás je, když děti navštěvují družinu rády a jsou zde spokojené. 
 
Zájmové kroužky školní družiny :
 
Výtvarný kroužek - vede Jitka Hronová ( pondělí od 15.15 do 16.10 h)
Čtenářský kroužek -vede Jitka Hronová ( středa od 15.15 do 16.00 h)
Deskové hry - vede Markéta Panušková ( čtvrtek od 15.15 do 16.00 h)
Kroužek vyšívání - vede Ivana Krupková ( úterý od 15.15 do 16.00 h)     
 
Zájem můžete nahlásit u p. vychovatelky, která kroužek vede.