Školní družina

Provozní doba:

ráno: 6:30 až 8:00
odpoledne: 11:40 až 16:30

 Vychovatelky:

Panušková Markéta 1. oddělení
Bočáková Eliška 2. oddělení
Michorová Lenka 3. oddělení
Andělová Blanka 4. Oddělení

 Telefon:  773119976

 Akce pořádané družinou

 INFORMCE K PLACENÍ ŠKOLNÉHO V DRUŽINĚ 2022/2023

září-prosinec   : 600,- Kč
leden - červen : 900,- Kč 
č.ú.: 19-8366000247/0100
VS:  každý má shodný s jeho  variabilním symbolem ze školní jídelny
Poznámka: školné ŠD
 
       Školní družina při Základní škole Kraslice, Dukelská 1122  se nachází nedaleko školy v samostatné vile s velkou zahradou. Pro svou činnost využívá 4 oddělení, zahradu družiny s hřištěm a tělocvičnu školy. Materiální podmínky jsou velmi dobré. V každém oddělení máme mnoho hraček, her, knížek a počítač. Na zahradě děti hrají basketbal a florbal a další hry.
       Hlavním úkolem i cílem ŠD jsou zájmové činnosti, odpočinek a relaxace dětí po vyučování. Zájmové vzdělávání je nabízeno v oblasti výtvarné, pracovní, přírodovědné , sportovní a práce s počítačem.
       Školné činí od 1.9.2022  150,- Kč měsíčně a je využíváno na nákup nových her, hraček, stavebnic, sportovních potřeb a pomůcek na výtvarnou činnost.  Největší radostí a odměnou pro nás je, když děti navštěvují družinu rády a jsou zde spokojené. 
 
Zájmové kroužky  v rámci školní družiny :
 
Výtvarný kroužek - vede E.Bočáková ( pondělí od 15.25 - 16.10 )
Sportovní kroužek -vede Lenka Michorová ( úterý od 15.15. - 16.00)
Kroužek  dovedné ruce - vede Blanka Andělová  ( středa od 15.35 - 16.20 )  
Deskové hry - vede Markéta Panušková ( čtvrtek od  15.15. - 16.00 )
 
 
Zájem můžete nahlásit u p. vychovatelky, která kroužek vede.