Školní družina

Provozní doba:

ráno: 6:30 až 8:00
odpoledne: 11:40 až 16:30

 Vychovatelky:

I. Krupková 1. oddělení
J. Hronová 2. oddělení
L. Michorová 3. oddělení

 773119976

 

       Školní družina při Základní škole Kraslice, Dukelská 1122  se nachází nedaleko školy v samostatné vile s velkou zahradou. Pro svou činnost využívá 3 oddělení, 2 malé herny v podkroví, zahradu družiny s hřištěm a tělocvičnu školy. Materiální podmínky jsou velmi dobré. V každém oddělení máme mnoho hraček, her, knížek a počítač. Na zahradě děti hrají basketbal a florbal a další hry.
       Hlavním úkolem i cílem ŠD jsou zájmové činnosti, odpočinek a relaxace dětí po vyučování. Zájmové vzdělávání je nabízeno v oblasti výtvarné, pracovní, přírodovědné, sportovní a práce s počítačem.
       Školné činí od 1.9.2010 50,- Kč měsíčně a je využíváno na nákup nových her, hraček, stavebnic, sportovních potřeb a pomůcek na výtvarnou činnost.  Největší radostí a odměnou pro nás je, když děti navštěvují družinu rády a jsou zde spokojené.