Vybraná kategorie:

 

Instrukce k elektronické přihlášce

 

Instrukce k zápisu do 1. tříd

Prezenční část zápisu proběhne ve čtvrtek 14.4. 2022 od 12:00 – 17:00 hod.

v hlavní budově školy

1.      Již od 1.4. do 13.4. 2021 (do 12:00) prostřednictvím tohoto odkazu vstoupíte do elektronické přihlášky k zápisu. Zde vyplníte všechny potřebné informace a odešlete.

2.      Po odeslání Vám bude doručen potvrzující email.

3.      V příloze emailu bude předvyplněná přihláška „Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku“. V případě, že byl Vašemu dítěti doporučen odklad (např. v MŠ) je zde „Žádost o odklad povinné školní docházky“.

4.      14.4. se dostavíte k zápisu a nahlásíte jméno svého dítěte a s předvyplněnou registrací vše půjde rychle.  S sebou přineste kopii rodného listu dítěte, případně originál a kopii pořídíme při zápisu.  Jestliže nemáte registraci provedenou, nezoufejte. O vše se postaráme, jen to potrvá trochu déle.

Odklad

Pokud žádáte pro své dítě odklad, dostavte se v den zápisu do školy, kde podáte „Žádost o odklad povinné školní docházky“, viz bod 3. K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Škola zahájí správní řízení o povolení odkladu. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.