Vybraná kategorie:

 

Zápis na školní rok 2021-2022

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci

zápis do 1. tříd proběhne elektronicky od 1.4. do 18.4. 2021 na následujícím odkazu:

Podrobné instrukce naleznete zde.

Pro školní rok 2021/2022 můžeme přijmout 55 prvňáčků. Tento počet se může mírně zvýšit na základě úspěšného přijetí našich žáků na víceletá gymnázia.

Při případném překročení počtu zájemců bude škola postupovat podle těchto kritérií:

1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Kraslice, kteří jsou již zapsáni z minulého školního roku, mají tzv. dodatečný odklad,

2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Kraslice, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku), nebo jsou rodiče zaměstnanci školy, i když nemají trvalé bydliště v příslušném školském obvodu,

3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Kraslice,

4. případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku),

5. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod, mající trvalé bydliště na Bublavě nebo na Stříbrné

6. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod, mající trvalé bydliště v Kraslicích

7. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo Kraslice

Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 

Školský obvod Základní školy Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace: ulice ČSA, Družstevní, Dukelská, Hřbitovní, Husova, Komenského, Komenského, Palackého, Pod Nemocnicí, Rybná, Říční, Sadová, Tovární, Třebízského, Tylova, U Elektrárny, U Nemocnice, U Plynárny, U Svatavy,  Na Samotě, Zadní, Dolní, Dvořákova, Jiráskova,  Malá ulička, Nová cesta, Přilehlá, Smolná, Soukenická, Polní,  U Potoka, nám. T. G. Masaryka, ul. 5 května, Skalní, Mánesova, Příčná, Máchova, Luční, Alšova, Sněžná cesta, Svatopluka Čecha, Západní, část Sklená