Vybraná kategorie:

 

Velký úspěch naší školy v soutěži „SAPERE – vědět, jak žít.“

 

„SAPERE – vědět, jak žít“ je soutěž o zdravém životním stylu, kterou vyhlašuje MŠMT. Soutěž spočívá ve výběru správné odpovědi a ve schopnosti velice rychle reagovat.
V letošním školním roce se žáci naší školy probojovali v 1. kategorii (1. stupeň) i v 2. kategorii až do celostátního kola do Prahy, kde reprezentovali Karlovarský kraj.
V pondělí 23. 4. 2012 se na Magistrátu hlavního města Prahy utkalo 14 tříčlenných družstev 1. kategorie.  Naši žáci obsadili krásné 3. místo.
Reprezentovali nás Sabina Patrovská, Vanessa Kašparová a Miroslav Gerda – žáci 5. třídy.
 V 2. kategorii probíhalo celostátní kolo v  úterý 24. 4. a  naši žáci  se rovněž umístili na nádherném 3. místě.  Druhé místo dětem uteklo o desítitisícinu vteřiny!!!!!
Soutěžili – Lucie Ernstbergerová (IX. A), Miloslav Poslední (IX. B) a Gabriela Trojáková (VIII. tř.).
ZŠ Kraslice Dukelská byla jedinou školou v celé ČR, která postoupila do celostátních kol v obou kategoriích.
Děti dostaly dárkové tašky plné dobrot a za 3. místo mobilní telefony.
Všem žákům moc děkujeme za úžasnou reprezentaci školy a svědomitou přípravu na soutěž.
                                                                                                                            Mgr. B. Trohemčuková