Vybraná kategorie:

 

2008 Maškarní rej v družině

 

Maškarní rej
 
I letošní „ Maškarní rej“ oslavily děti ze školní družiny při ZŠ Dukelská, jak se patří!
Po průvodu všech nádherných masek, které si děti připravily, následovala společná diskotéka. Pro děti bylo připraveno několik soutěží, při kterých jsme se všichni dobře pobavili. …a po dobré zábavě následovalo občerstvení! Nám všem se maškarní rej moc líbil, a proto se už nyní těšíme na následující.
 
 
 V Kraslicích dne 5.3.2008.                                  Lenka Michorová, vychovatelka ŠD