Vybraná kategorie:

 

2020/2021 Projekt -Sportovní den s fotbalem

                                                             Sportovní den s fotbalem

Toto odpoledne jsme strávili  v pohybu. Nejprve probíhala beseda obecně o sportování  , o  nutnosti se hýbat a cvičit.Poté jsme si povídali o hře fotbal , o jejich pravidlech , o  vhodném a správném sportovním vybavení.Následovala diskuse a beseda s pozvaným odborníkem p. Tomášem Procházkou, trenérem fotbalu.

Pan trenér si připravil různorodé pohybové  soutěže  , ať už na rozcvičenou nebo zaměřené na zručnost s míčem .Využito bylo mnoha sportovních pomůcek.Děti byly rozděleny do skupinek , aby si každý mohl vyzkoušet  , co dokáže  a zvládne.

Fotbal to je hra ... proto jsme si samozřejmě museli zahrát.Po zdařilém zápase následovalo ještě několik zábavných pohybových her, jako například  Les nebo Kombajn.

Závěrečnou hrou bylo přetahování lanem, kdy se k nám přidali i někteří rodiče.

Každý z dětí obdržel malý dárek od p. trenéra.

Celé odpoledne děti velice bavilo a zaujalo, zasportovaly si a zárovň se dozvěděly nové informace o fotbalu.

Děkujeme tímto p. Tomáši Procházkovi za skvělé odpoledne.

 

                                        Markéta Panušková a Lenka Michorová

                                                       vychovatelky ŠD