Vybraná kategorie:

 

Instrukce k elektronické přihlášce

Instrukce k zápisu do 1. tříd

Prezenční část zápisu proběhne ve čtvrtek 6.4.2023 ve 12:00 - 17:00

v hlavní budově školy

1.   Již od 1. 4. do 6. 4. 2023 (do 12:00) prostřednictvím tohoto odkazu vstoupíte do elektronické přihlášky k zápisu. Zde vyplníte všechny potřebné informace a odešlete.

2.      Po odeslání Vám bude doručen potvrzující email.

3.      V příloze emailu bude předvyplněná přihláška „Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku“. V případě, že byl Vašemu dítěti doporučen odklad (např. v MŠ) je zde „Žádost o odklad povinné školní docházky“. Žádosti, pokud možno, dovyplňte, vytiskněte a přineste s sebou.

4.      6. 4. 2023 se dostavíte k zápisu a nahlásíte jméno svého dítěte a s předvyplněnou registrací vše půjde rychle.  S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Jestliže nemáte registraci provedenou, nezoufejte. O vše se postaráme, jen to potrvá trochu déle.

Odklad

Pokud žádáte pro své dítě odklad, dostavte se v den zápisu do školy, kde podáte „Žádost o odklad povinné školní docházky“, viz bod 3. K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Škola zahájí správní řízení o povolení odkladu. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.