Vybraná kategorie:

 

2022/23 2.B Pirátský den

 Pirátský den

Školní rok jsme začali jako piráti. Většina z nás přišla v obleku a společně jsme se vydali do lesíka nad jídelnou. Tady jsme na stanovištích plnili různé úkoly.

Na závěr jsme hledali poklad, o kerý jsme se spravedlivě rozdělili.

    Za žáky 2.B Mgr. L. Botlíková