Vybraná kategorie:

 

2021/2022 1. A Pohádky

 Jaké jsou znaky pohádky? Kdo, nebo co tam nesmí chybět? Společně jsme si povídali o kladných i záporných postavách, zvířatech, dopravních prostředcích, kouzelných předmětech..... o všem, co do pohádky patří. Poté jsme se rozdělili do skupin podle ročních období a měsíců. Každá skupina si vylosovala kartičky se znaky pohádky. Podle kartiček si děti vymyslely a nacvičily pohádku, kterou pak před ostatními skupinami zahrály. Za svůj výkon získaly skupiny bodové ohodnocení. Samozřejmě se hodnotilo, jestli pohádka obsahuje všechny znaky, které si děti vylosovaly. Také byl důležitý herecký výkon. Všem se pohádka krásně podařila....

Za 1. A tř. uč. Mgr. Alena Muchová