Vybraná kategorie:

 

2021/2022 1.B Modelování

 Modelování

Při EV jsme modelovali nejprve písmena, slabiky a na konec i slova.
Na závěr hodiny si děti mohly vymodelovat, co chtěly. Někerým se výtvory hodně povedly.
 
Za žáky 1. B. - Mgr. L. Botlíková