Vybraná kategorie:

 

2021/2022 1. A PLÁN MĚSTA

 Jak se dostaneme bezpečně ze školy k důležitým místům v Kraslicích? Kde taková místa jsou? Vytvořili jsme si vlastní plán cesty ze školy. Zaznamenali jsme, kde se nachází škola, lékárna, městská knihovna, hasiči, záchranná služba, restaurace Krista, budova Policie a informační centrum. Do plánu jsme samozřejmě zakreslovali, kde je vhodný přechod. Posledním místem, které jsme stihli do plánu zaznamenat, bylo informační centrum. Tam jsme se seznámili s paní Krýzlovou, která nám předala plán města. V plánu jsme našli místa, která jsme po cestě ze školy viděli. Náš plánek musíme ještě dokončit, ale to nás čeká zase příště, až se vydáme na průzkum Kraslic. 

 

Za 1. A Mgr. Alena Muchová