Vybraná kategorie:

 

2021/2022 1. den ve škole 1.B

 1.září jsme začali nový školní rok. Do naší   třídy - 1.B - bude chodit 20 žáků .

Paní učitelka se jmenuje Lenka Botlíková a také zde bude pomáhat paní asistentka Anička Kafková.

První den přišel děti přívítat i pan ředitel. Protože naše třída je třídou broučků, tak děti - za pomoci rodičů - vyráběly motýlka.

Za žáky 1.B - Mgr. Lenka Botlíková