Vybraná kategorie:

 

2020/21 2.B Procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky

  Ve skupinách hravě zvládneme přiřadit tvrdé a měkké slabiky a psaní i/y.