Vybraná kategorie:

 

2020/21 1. B Poznáváme geometrická tělesa

 

Poznáváme geometrická tělesa – 1. B

V hodině matematiky se seznamujeme s geometrickými tělesy – krychlí, kvádrem, koulí, jehlanem, válcem a kuželem. Malé krychličky jsme využili ke stavbám věží, zahrad, domů, ale i k porovnávání čísel a skládání písmen.