Vybraná kategorie:

 

2020/21 1. B Písmenko M

Písmenko M – 1. B

Dalším písmenkem z „ROTO ABECEDY“ – je písmenko M.

Můžeme už číst a skládat slabiky MA, MÁ.