Vybraná kategorie:

 

2020/21 5.A Vycházka - Skalní výběžek

 Za úkol jsme měli ve skupinách vypracovat návrh vycházky. Každá skupina měla do svého návrhu zahrnout časovou dotaci vycházky, vzdálenost, náročnost terénu, významné body. Po cestě pak také připravit pro své spolužáky úkoly, ve kterých budou opakovat učivo Přírodovědy - živá a neživá příroda. 

                                                                                                              Žáci 5. A