Vybraná kategorie:

 

2020/2021 2. B Jak být zdravý

 V prvouce jsme se učili o tom, co je nemoc a úraz, jak nemocem předcházet, jak zabránit úrazům a jaká je první pomoc. Vyrobili jsme si lékárničku, poskládali jsme pyramidu zdravé výživy a nakreslili, jaké jsou základní hygienické návyky.