Vybraná kategorie:

 

2019/20 9.A Modely molekul uhlovodíků

 Pro lepší názornost a představivost si sestavíme různé modely základních uhlovodíků např. methan, propab, butan ...