Vybraná kategorie:

 

2019/20 4.A Techmania a Planetarium

 

V pondělí 25. 11. jsme společně se třídou 4. B jeli do Plzně na výukový program „Země, Mars a 6 statečných. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, např. jaké jsou na Marsu podmínky pro přežití, jak dlouhý je tam jeden den, jak dlouho trvá rok… Při povídání jsme získali každý z nás určité povolání, které bychom mohli na Marsu vykonávat. Ve skupinách jsme se pak snažili takový život podle našich představ nakreslit. Při vyhodnocení jsme se dozvěděli, která ze skupin by na Marsu přežila.

Z Planetária jsme mířili do Techmánie. Tam bylo tolik zajímavých míst, že jsme nevěděli, kam máme jít dříve. Líbilo se nám trefování míčem míst, která se objevovala na zdech promítaného domu. V napodobenině lodi jsme prožili ztroskotání. Byl to krásný den, chtěl bych ho zažít ještě mockrát.

Za 4. A Jan Salač