Vybraná kategorie:

 

2019/20 4.A Beseda s nevidomou spisovatelkou

  Setkání s Milenou Dohelskou

 Na tuto besedu jsme se velmi těšili. Přivítala nás jako vždy usměvavá paní knihovnice Marta Maštalířová. A neméně usměvavá a příjemná byla i celá beseda. Byli jsme velmi překvapení, jaká pohodová atmosféra po celou dobu panovala. Nevidomá paní spisovatelka Milena Dohelská nám svým milým chováním pomohla zbavit se všech zábran a my jsme bez obav kladli otázky, na které vždy ochotně odpovídala. Představila nám svého vodícího pejska - labradora Bridžu. Pro paní Milenu není jen domácím mazlíčkm a členem rodiny, díky němu se totiž může pohybovat v neznámých místech. Nakonec nám také představila svou knihu "Já a moje smečka". 

Paní Milena nám ukázala, že člověk s takovým handikepem může žít štastně a spokojeně. Děkujeme, že jsme Vás mohli poznat.

Žáci 4. A