Vybraná kategorie:

 

2019/20 4. B Sopky

 Sopky našeho kraje

V Karlových Varech jsme navštívili muzeum, kde se konala výstava s naučným programem Sopky našeho kraje. Pan průvodce nám sdělil mnoho zajímavostí, které se týkaly sopek.

Podívali jsme se i na expozici krajin v našem regionu a na vývoj lidstva od pravěku po současnost – všechny tyto poznatky využijeme ve vlastivědě.

                                    Žáci 4. B