Vybraná kategorie:

 

2019/20 5. B Výuka českého jazyka

Výuka českého jazyka – 5. B

V českém jazyce se nyní seznamujeme s novým učivem  - stavba slova, zdvojené hlásky a psaní předpon s-, z- a vz-. Aby se nám nové učivo lépe zapamatovalo, vyzkoušeli jsme i jinou formu práce s využitím nových tabletů.