Vybraná kategorie:

 

2019/20 2.B První den v nové třídě

 

POPRVÉ V NOVÉ TŘÍDĚ

 

Školní rok začal o týden později, protože v naší škole bylo spousta práce. Dělníci totiž přistavovali dvě nové třídy. Věděli jsme, že v jedné z nich se v září sejdeme, a moc jsme se těšili.

Byli jsme nadšení! Třída byla veliká, prostorná a vše vonělo novotou. Na zdech visely obrázky ufounků, planety, komety a zvířátka – astronauti. Připadali jsme si jako v pohádkovém vesmíru. Na jedné stěně byla nalepena písmena, která jsme vyráběli v první třídě. Na ostatní prázdné stěny si vystavíme naše nové obrázky, čímž se na výzdobě naší třídy také hodně podílíme.

Zazvonilo a my se posadili do lavic. Povídali jsme si s paní učitelkou o prázdninách a užívali si to ticho, které slyšíte jen na začátku roku. Náhle někdo zaťukal. Do třídy vešel pan ředitel a za ním zástupci města s panem starostou. Ptali se nás, jak se nám zde líbí, a popřáli nám mnoho školních úspěchů. Vedle nich stála paní z Českého rozhlasu Karlovy Vary a vše nahrávala. Dokonce přišel i pan fotograf ze Sokolovského deníku. Seděli jsme pyšně ve své nové třídě a v duchu si slibovali, že se budeme snažit ji udržovat stále novou.

Mgr. Š. Kuzebauchová

 

Mgr. Š. Kuzebauchová, tř. uč 2.B

ZŠ Dukelská