Vybraná kategorie:

 

2018/19 1.B Pasování na čtenáře

 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

 

Na konci roku už bychom měli umět číst. Slavnostní dopoledne, kde jsme měli být pasováni na čtenáře, mělo prověřit, zda je to pravda. Paní knihovnice měla pro nás připravené úkoly, které jsme plnili pod jejím dohledem. Zvládli jsme vše hravě a s lehkostí a stále čekali, kdy už bude nějaké náročnější zadání. Ani jsme se nenadáli a přišlo slavnostní ukončení tohoto krásného dopoledne. Královna Knihoslava I. nás pasovala na rytíře Řádu čtenářského. Přísahali jsme, že budeme číst knihy a řádně se k nim chovat, abychom byli vzornými a vzdělanými lidmi. Slavnostní čepice, pergamen, průkazka do knihovny a především nová knížka plná básniček byly velkou odměnou, protože… SVĚTE, MY UŽ UMÍME ČÍST!!!

Mgr. Š. Kuzebauchová