Vybraná kategorie:

 

2018/19 4. B Školní výlet

Školní výlet – 4. B

Dne 21. června 2019 jsme navštívili premonstrátský klášter Teplá, kde byl pro nás připraven výukový program „Kniha a knihtisk“. Seznámili jsme se s tiskařskými technikami, např. linorytem. Viděli jsme práci tiskařského lisu a ukázky vzorových starých tisků z klášterních sbírek. Poslední částí programu byla výroba vlastní knihy.

V Mariánských Lázních jsme navštívili park Boheminium, který nabízí 75 modelů – miniatur – českých památek v poměru 1:25, dále jsme si poslechli zpívající fontánu, navštívili kolonádu a samozřejmě ochutnali lázeňskou oplatku. A vrcholem byla cesta lanovkou od stanice hotelu Krakonoš do centra města a zpět.

Výlet se nám moc líbil!