Vybraná kategorie:

 

2018/19 1.B Den invalidů

 

MEZINÁRODNÍ DEN INVALIDŮ

 

19. 3. si připomínáme, s jakými překážkami se invalidé musí každý den stýkat a překonávat je.

Na hodině českého jazyka jsme se seznámili se sluchově postiženými. Paní učitelka na nás mluvila, ale my jsme ji neslyšeli. Snažili jsme se tedy alespoň porozumět posunkové řeči a odezírali jsme z jejích úst. Byla to docela legrace, ale bylo to pouhé zanedbatelné přiblížení se k tomuto postižení, protože do světa úplného ticha nás nikdo neuzavřel.

Během matematiky už jsme ale zažili opravdové odloučení od světla, tvarů a barev. Spolehnout se pouze na sluch a hmat pro nás bylo obtížné. Zjistili jsme, že slepci si musí ve své práci udržovat přísný řád a systém. Nám při počítání stále padaly pomůcky na zem a to jsme pak museli na všechny čtyři a hledat. A co teprve chůze se slepeckou holí! Se zavřenýma očima jsme ani nevěděli, jak daleko jsme od daného cíle a zdali vůbec jdeme správným směrem.

Poslední hodinu během výtvarné výchovy jsme malovali druhou rukou. Obrázky byly šišaté a legrační. Ovšem malba nohama dopadla katastrofálně. Kreslili jsme slona, ale jako slon to nevypadalo ani trochu. Pod nohama nám vznikaly jakési čáranice i přes obrovskou snahu, kterou jsme do práce vložili. Samotná práce byla spíše legrace, ale během tohoto dne jsme zjistili, že být zdravý, je moc prima.

Mgr. Šárka Kuzebauchová