Vybraná kategorie:

 

2018/19 3.A Beseda v knihovně

 Poezie....

     Přednášku o básních, verších, rýmech, básnících... si pro nás připravila paní knihovnice Marta Maštalířová. Na oplátku jsme i my ukázali, že o básních něco víme a zarecitovali jsme básně, které máme připravené do recitační soutěže. 

žáci 3.A