Vybraná kategorie:

 

2018/19 1.B Beseda v knihovně

 

BESEDA PRVŇÁKŮ V KNIHOVNĚ

 

V knihovně bychom se měli chovat tiše. Ale jak se můžete být potichu, když přijdete na besedu s Adolfem Dudkem? Je to ilustrátor dětských knih a byla s ním ohromná legrace. Smáli jsme se celou hodinu, až nás z toho bolely tváře. Zkoušeli jsme malovat podle geometrických tvarů věci i zvířátka a obzvláště nás bavily malované říkanky. Na závěr se s námi pan ilustrátor rozloučil a na památku nám nakreslil na ruku nebo i na čelo stejnojmenného legračního dudka.

Mgr. Š. Kuzebauchová