Vybraná kategorie:

 

2018/19 3.A Vycházka do přírody

 Ve skupinách jsme měli za úkol naplánovat vycházku. Každá skupina připravila plakát s informacemi a mluvčí se snažili přesvědčit ostatní spolužáky, aby se rozhodli právě pro jejich nápad. Všichni byli šikovní a žádná skupina nezůstala bez odměny. Vycházky budeme postupně realizovat, v každém ročním období jednu. A protože jsme v letošním roce objevitelé, budeme zjišťovat, k jakým změnám dochází v jednotivých ročních obdobích.

Za 3. A Mgr. Alena Muchová