Vybraná kategorie:

 

2017/18, 2.B Vycházka na Přebuz

 Vycházka na Přebuz

14. 6. 2018 jsme se vydali autobusem na Přebuz. Vystoupili jsme u rybníka, kde začalo naše seznamování s historií Přebuzi. Dozvěděli jsme se, co všechno se zde těžilo, čím se místní chudí lidé živili a také nám paní učitelka vyprávěla pověst o tom, jak se zde začaly pěstovat brambory.

Cestou jsme plnili úkoly, výsledky jsme zapisovali do připravené tabulky a na závěr bylo vyhodnocení. Dvě skupiny měly vše úplně správně a dvě měly pouze jednu malou chybu, protože si nepřečetly správně úkol. Pak jsme skládali erb Přebuzi, což bylo pro některé dost obtížné a na úplný závěr jsme hledali a našli poklad.

Spokojeně jsme odjížděli domů.

PS : Žáci si všechny poznatky, které na vycházce získali, pamatovali i druhý den. Tak věřím, že své nabyté znalosti uplatní i v budoucnu např. v hodinách dějepisu.

                                                                               Za žáky 2. B Mgr. L. Botlíková