Vybraná kategorie:

 

2017/18, 2.B Rostliny

 Rostliny

Paní Dvořáková pro nás připravila výukový program o rostlinách. Protože bylo pěkné počasí, vypravili jsme se na louku. Zde jsme podle encyklopedií o rostlinách poznávali jednotlivé druhy. Na závěr jsme si vytvořili „voňavý kelímek“ – natrhali jsme do kelímku různé části rostlin, které jsme rozdrtili. Každý kelímek voněl jinak a mohli jsme si ho odnést domů.

Ještě nás před prázdninami čeká naučná vycházka na Přebuz, na kterou se již moc těšíme.

                                                         Za žáky 2. B – Mgr. Lenka Botlíková