Vybraná kategorie:

 

2017/18 3.A Velikonoční návštěva v Plavně

     Ve středu 28. 3. 2018 jsme se vydali do Montessori školy v Plavně popřát hezké Velikonoce. Měli jsme plné košíčky vlastnoručně vyrobených perníčků a upečených mazanců.

V Německu neznají naše velikonoční tradice, tak jsme jim názorně předvedli, jak s pomlázkou zacházet. My jsme na oplátku hledali v zahradě hnízda se zajíčky a čokoládovými vajíčky.

Německé děti si připravily divadelní hru s velikonočním námětem, do které se zapojili všichni přítomní – diváci, hosté i účinkující. Společně jsme zpívali a tančili i my.

     Naše spolupráce probíhá v rámci mezinárodního projektu. Na rozloučenou jsme převzali dárky k výuce matematiky a dalších předmětů, což je také součástí našich vzájemných setkání. 

Velikonoční dopoledne se velmi vydařilo a nám všem se líbilo.