Vybraná kategorie:

 

2017/18 I. A Návštěva budoucích pvňáčků ve škole

Ve dnech 15. a 20. 3. nás navštívili budoucí prvňáčci z MŠ v Lipové cestě a MŠ B. Němcové. Někteří se setkali se svými kamarády, které znají právě ze školky a brzy se stanou jejich spolužáky. My jim přejeme, aby do školních lavic vykročili pravou nohou...