Vybraná kategorie:

 

2017/18 2. A Párové souhlásky

          Zopakujeme si spodobu znělosti. Rozděleni do dvou skupin jsme měli za úkol sestavit z písmen slovo, jehož význam nám paní učitelka vysvětlila. Z každé skupiny vždy skládal slovo jeden žák, ostatní nesměli ani radit. Za každé správné slovo získala skupina bod. Soutěž byla velmi vyrovnaná a nakonec bylo bodové ohodnocení pro obě skupiny stejné. Za skvělý výkon si každý zasloužil malou dobrotu.

Za 2. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová