Vybraná kategorie:

 

2017/18 3. B Vzduch

 

Vzduch – 3. B

Vlastnosti vzduchu jsme si ověřili při hodině prvouky.

POKUS č. 1: Dá se vzduch v balonku stlačit? Nafoukni balonek, zmáčkni ho.

POKUS č. 2: Co cítíš a slyšíš? Nech pomalu unikat vzduch na svou tvář.

POKUS č. 3: Vzduch prudce proudí otvorem ven. Nafoukni balonek a pusť ho.