Vybraná kategorie:

 

2017/18, 2.B Vánoční besídka

 Vánoční besídka 2.B

Besídku jsme začali vystoupením pro rodiče – zazpívali jsme koledy, přednesli vánoční básničky a říkanky. Společně jsme se rozloučili a pak následovalo vystoupení žáků. Někteří zpívali, tančili, jiní kouzlili, hráli na hudební nástroje, …

Po tomto vystoupení jsme si povídali o zvycích a některé jsme si i předvedli. A na co jsme se nejvíce těšili, bylo rozdávání dárečků. Každý něco pod stromečkem našel a všichni jsme byli spokojení.

                                                                                                                       Žáci 2.B