Vybraná kategorie:

 

2017/18 5.B Freundschafttag

 DEN KAMARÁDSTVÍ - FREUNDSCHAFTTAG

Z německého Plavna přijeli kamarádi z druhého stupně zažít s námi „naši“ výuku. Děti se moc těšily a na jejich návštěvu se s nadšením připravovaly. Naučily se německé rozpočitadlo a při hodině matematiky ho využily. Při práci ve skupinkách počítaly, vysvětlovaly, domlouvaly se. Jak? Anglicky, německy, česky i posunkovou řečí. V některých skupinách se dokonce přestalo úplně počítat a převážně se živě se smíchem povídalo. O čem? To nevím. Ale výuka s německými kamarády dopadla skvěle. Cílem hodiny bylo spřátelit se, komunikovat a nestydět se. A to se podařilo!

Mgr. Šárka Kuzebauchová