Vybraná kategorie:

 

Zlatý kompas 6. A

 18. 10. 2017

V rámci výuky zeměpisu se žáci 6. A vydali na terénní praxi po našem městě, aby si vyzkoušeli orientaci na mapě a práci s kompasem. Žáci byli rozděleni do pěti skupin a každá skupina pak obdržela jeden kompas. Cílem každé skupiny bylo získat co možná nejvíce bodů za jednotlivé úkoly v průběhu akce.  Každý žák také obdržel vlastní mapu a pracovní list, do nichž si zaznamenával údaje o navštívených místech.

Prvním úkolem žáků bylo pomocí kompasu určit, jakým dalším směrem se vydají. To si v průběhu akce několikrát vyzkoušela každá skupina. Žáci se touto metodou, a také z doprovodného výkladu vyučující, dozvěděli, jakým způsobem se dají učit světové strany, a to nejen pomocí kompasu.

Každá skupina si také měla dopředu připravit stručný popis navštívených míst a seznámit s nimi ostatní. Žáci se tak dozvěděli něco málo o historii ŽŠ Dukelská Kraslice 1122, Kostela Božího Těla nebo o Stříbrném potoku.  

Další zastávkou byla vývěsní tabule naučné stezky. Jelikož se žáci s geografickými mapami a plány letos seznamují v zeměpisu poprvé, bylo jejich úkolem mapu prozkoumat a následně odpovědět na vybrané otázky, jako například o jaký druh mapy se jedná. Po splnění tohoto úkolu se všichni odebrali na poslední místo exkurze do městských sadů.

Zde měly skupiny možnost získat poslední body do soutěže. Nejprve všichni vyslechli krátký výklad o nadmořské výšce a výškových rozdílech v krajině. Následně pak měli těchto nabytých informací využít a jako horolezci se orientovat v prostoru a správně dorazit na další stanoviště, u kterého dostali poslední sérii bodovaných otázek.

První dvě skupiny s celkovým nejvyšším počtem bodů na konci hry získaly sladkou odměnu v podobě zlatého kompasu. Smutný však nemusel zůstat nikdo, neboť za perfektní práci si jedničku odnesl každý.                                                                                                                              

 Mgr. Kristýna Suchanová