Vybraná kategorie:

 

2016/17 4.B Den Země

 DEN ZEMĚ

 Letos jsme Den Země oslavili s malým zpožděním. Tentokrát jsme využili krásného počasí v přírodě v Městských sadech.  Soutěžní disciplíny, jež pro nás připravila 7.B s devítkou, prověřily nejen znalosti a dovednosti ze školních lavic, ale i naši fyzickou zdatnost, bojovnost, spolupráci  a trpělivost.  S nadšením jsme plnili stanovené úkoly a na závěr získali i sladkou odměnu.

Byl to velmi krásný den!

Mgr. Šárka Kuzebauchová