Vybraná kategorie:

 

2016/17 VIII. A Školní výlet

 Školní výlet 8. a 9. třída

Náš školní výlet spojený s historickou exkurzí letos proběhl mezi 31. květnem – 2. červnem. Cílem bylo historické město Kadaň. Na cestu jsme vydali vlakem. Po příjezdu na konečnou zastávku (Kadaň – předměstí) byli mnozí z nás poněkud v rozpacích, ocitli jsme se uprostřed panelového sídliště (někteří namítali, že je to jak na Rotavě) a marně jsme vyhlíželi ony historické pamětihodnosti, které nám slibovali naši učitelé. Ovšem po několika krocích na nás z dálky „vykoukla“ kadaňská dominanta – Radniční věž. Ta nám posloužila jako skvělý orientační bod a zanedlouho jsme stanuli na náměstí. Vyhledali místní informační středisko, kde jsme měli domluvenou úschovu naší bagáže. A pak jsme se šli projít do centra, kde jsme navštívili Katovskou uličku, která je nejužší ulicí v ČR, dále zmiňovanou radniční věž, viděli jsme hrad, který se vypíná nad údolím řeky Ohře, obdivovali jsme dochované a pěkně zrekonstruované městské hradby. Po prohlídce centra jsme se přes nábřeží Maxipsa Fíka, kde jsme vyzkoušeli místní volnočasové atrakce, vydali k vodní nádrži Kadaň, jejíž velikost nás překvapila, většina z nás čekala spíš větší jez. Z údolí řeky Ohře jsme vystoupali o několik výškových metrů k další místní dominantě Františkánskému klášteru, zde jsme odpočívali ve stínu statných stromů, občerstvili se před odchodem na ubytování. Cestou jsme vyzvedli naše zavazadla a řádně obtěžkaní jsme vyrazili vstříc cestě do kempu v Hradci u Kadaně, který se stal naším přechodným domovem. Na cestu jsme se vydali zvesela, to jsme ještě netušili, co nás čeká. Cesta do kempu byla únavná, pro řadu z nás byla dlouhá, navíc po většinu času se do nás opíralo slunce. Po příchodu do kempu nás zaujal velký rybník. Po ubytování v chatkách a jsme se šli vykoupat. Voda byla krásně teplá, protože už ji slunce prohřálo, a dodala nám novou energii. Druhý den ráno jsme vydali opět do Kadaně, kde nás čekala prohlídka Muzea čarodějnic. Muzeum je zaměřeno spíše pro mladší děti a paní průvodkyně byla mírně nesvá z našeho věku i počtu, v němž jsme dorazili. Ale prohlídka přesto proběhla ke spokojenosti obou stran a nám se líbila. Na závěr jsme obdrželi i „Výuční list“ pro čaroděje a čarodějnice. Výlet se vydařil, obohatil nás o nové zážitky. Řada z nás vůbec netušila, že v blízkosti dolů a na dohled od tepelných elektráren, a poměrně nedaleko od našeho města lze objevit takovýto historický skvost. Většina si město Kadaň představovala jinak (čekali něco jako Chodov a ejhle on spíš Loket!, tedy popravdě ono je to obojí dohromady). My osmáci se už těšíme na další výlet příští rok.

Za účastníky výletu Matěj Pokorný VIII. třída